Bibliotheek

In deze bibliotheek vindt u documenten die relevant zijn met betrekking tot ons project of de themathiek van ons project. Deze kunt u vrij downloaden.

Mocht u een document gebruiken in een formele setting, dan kunnen wij ons voorstellen dat hier toelichting bij gewenst is. Die willen wij graag geven. Stuur een mail naar info@sekersun.frl om ons hiervan op de hoogte te stellen.