Document

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen - de contouren (samenvatting)


Samenvatting

Uitgave van: Commissie Innovatie Zorgberoepen, Dr. Marian Kaljouw

De commissie heeft zich gericht op het jaar 2030 en de vraag gesteld welke zorg er dan nodig is op basis van lokale en regionale demografische ontwikkelingen. 

Het functioneren van burgers en een nieuw concept van gezondheid zijn uitgangspunt. Van de oude definitie van gezondheid (WHO, 1948) is door de commissie afstand genomen. Dit advies is een stap in een inmiddels ingezet veranderingsproces. Voorspellingen brengen risico’s met zich mee, we weten immers niet wat we niet weten. Het advies is gericht op het jaar 2030. Dit lijkt ver weg, maar dat is het niet. De zorgprofessional in 2030 zit nu op de basisschool.

De commissie presenteert geen beroepenstructuur, maar adviseert een dynamisch continuüm van bekwaamheden die gericht zijn op de zorgvraag. Dit betekent continue aanpassing en afstemming en vergt veel meer flexibiliteit dan het huidige systeem.

Dit advies is een uitnodiging voor een maatschappelijke discussie. De toekomst vraagt om andere zorg en dus om andere zorgprofessionals. Burgers moeten betrokken worden bij deze discussie. In dit advies staat het functioneren van de burger centraal. Niet alleen de kwaal of de aandoening maar de beperking die dit met zich mee brengt is belangrijk. De meeste mensen ervaren helemaal geen beperkingen en zijn prima in staat hun eigen aandoening(en) te regisseren. Ondersteunende technologie gaat hierbij een steeds grotere en belangrijkere rol spelen. De commissie heeft de afgelopen drie jaar met meer dan 1000 betrokkenen en deskundigen gesproken. Er zijn vele denktanks, experts en focusgroepen geraadpleegd. Er is op meer dan 100 bijeenkomsten en congressen gepresenteerd.

Document info

Bestandsnaam: Naar+nieuwe+zorg+en+zorgberoepen+%28de+contouren%29+%28samenvatting%29.pdf
Grootte: 1.58 MB
Datum: 21 januari 2021