Document

Beelden van Zorg 2025


Een perspectief van de Friese zorg in 2025, op basis van een expertmeeting en 21 interviews met bestuurders en stakeholders.

Hoewel de interviews een semigestructureerde vorm kenden, hebben de 21 geïnterviewden allen een eigen perspectief beschreven. Ieder interview is samengevat en ter verificatie bij de geïnterviewde neergelegd. Vervolgens is aan iedere zin een samenvattend label gegeven, waaronder de afzonderlijke zinnen opnieuw zijn gerubriceerd. Als gevolg hiervan kwamen zij los van de oorspronkelijke interviewtekst en konden uitspraken van verschillende mensen over eenzelfde onderwerp aan elkaar worden gekoppeld.

Op basis van deze herindeling zijn op vier hoofdlijnen twaalf beelden van zorg anno 2025 geschetst en wordt er in de tekst teruggekeken vanuit het perspectief 2025.

Document info

Bestandsnaam: Bijlage 1. Beelden van Zorg 2025.pdf
Grootte: 706.8 KB
Datum: 21 mei 2022