Resultaten

Toon:

De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers enprofessionals worden in dit rapport in kaart gebracht. Zij weerspiegelen de situatie in zorgen welzijn in 2030.

Wij hebben competenties van burgers en professionals in één model bij elkaar gebracht. Daarbij worden professionele competenties afgeleid van de burgercompetenties.De oplossing vonden wij in de samenvoeging van de CanMEDS structuur en het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

Conclusies en aanbevelingen op basis van het onderzoeksprogramma Seker en Sûn.

Seker en Sûn - Scenario's
 444.88 KB
 05-01-2018

Dit rapport is het resultaat van de eerste fase van het project Seker en Sûn.

Seker en Sûn - Literatuurstudie
 3.06 MB
 01-09-2018

Een onderzoek in 42 beleidsdocumenten uit de periode 2015 tot en met oktober 2017 over
welzijn, gezondheid, zorg, individualisering en informatietechnologie in Friesland.

Het jaar 2030: hoe ziet de zorg eruit? Het verslag met de uitkomsten van de burgerraadpleging onder ruim 600 inwoners van Friesland.

In deze uitgave komt specifiek scenario 1 aan bod; ik zorg voor mijzelf, met behulp van technologie. 

In deze uitgave komt specifiek scenario 4 aan bod; ik zorg voor mijzelf, zonder technologie. 

 

In deze uitgave komt specifiek scenario 2 aan bod; wij zorgen voor elkaar, met behulp van technologie.