Document

Seker en Sûn - Burgerraadpleging


Het jaar 2030: hoe ziet de zorg eruit? Het verslag met de uitkomsten van de burgerraadpleging onder ruim 600 inwoners van Friesland.

Robots die taken in de huishouding overnemen, een chip in het lichaam die data registreert, ingrepen die op afstand worden uitgevoerd. De zorg verandert. Op technologisch én op maatschappelijk vlak. En dan kun je er maar beter goed op voorbereid zijn. Dat is niet alleen mijn gedachte, maar ook uitgangspunt van het project Sekeren Sûn.

De inwoners van Friesland zien óók dat de zorg verandert. En dat maakt hen bezorgd. Ze herkennen de scenario’s die Sekeren Sûn geschetst heeft. Dat blijkt uit het onderzoek waarvan u de resultaten in deze rapportage kunt lezen.

Document info

Bestandsnaam: Burgerraadpleging-SekerenSun.pdf
Grootte: 1.64 MB
Datum: 06 juni 2023