Document

Seker en Sûn - Scenario's


Dit rapport is het resultaat van de eerste fase van het project Seker en Sûn.

De eerste fase van het project Seker en Sûn richt zich op het ontwikkelen van plausibele scenario’s die richtinggevend zijn voor de totstandkoming van een zorgaanbod dat past binnen de ontwikkelingen in de zorg in 2030.

De eerste twee stappen van het scenarioplanning proces zijn inmiddels uitgevoerd, te weten (1) het identificeren van drijvende krachten en (2) het identificeren van kritische onzekerheden.

Voorliggend rapport is het resultaat van stap 3, het ontwikkelen van plausibele scenario’s. Deze tussenrapportage vormt de basis voor stap vier, waarin de consequenties van de scenario’s voor de competenties en vaardigheden van professionals en burgers worden geïdentificeerd. Ook worden in stap vier de implicaties voor de vormgeving van – en opleiding tot (nieuwe)zorgberoepen beschreven. Hiervan wordt in een afzonderlijk rapport verslag gedaan.

Document info

Bestandsnaam: SekerSun.pdf
Grootte: 444.88 KB
Datum: 06 juni 2023