Wanneer u in contact wilt komen met het project Seker en Sûn,
kunt u dat op de volgende manier doen:

Stuur een mail naar info@sekersun.frl

U kunt Seker en Sûn ook volgen
via Twitter of via LinkedIn.