Bestuurders, professionals, beleidsmakers, opleiders en burgers, ze waren vrijdag 22 juni allemaal aanwezig bij het congres Fryslân giet fierder waar de uitkomsten van het tweejarig onderzoek Seker & Sûn werden gepresenteerd. De aanwezigen vormden een belangrijke bron van informatie, maar zijn tegelijkertijd de sleutel tot toekomstbestendige zorg in Fryslân. Oprecht luisteren, gemeenschapszin en technologie waren woorden die deze middag veelvuldig terugkwamen.

Ervaringsdeskundige 
Onder leiding van dagvoorzitter Margreet de Graaf, directeur GGD Fryslân, beet Hanneke Kool het spits af van deze inspirerende bijeenkomst. Ze schetste hoe zij zich als verpleegkundige vanaf de jaren zeventig een weg weet te vinden in een veranderend zorglandschap. Met de nodige durf en aandacht voor wat patiënten echt nodig hebben, wijkt ze af van de gebaande paden, waarbij de ook af en toe tegen de haren in strijkt van regels en meerderen. Eind jaren negentig leert ze de zorg vanaf de andere kant kennen: ze krijgt een spierziekte en raakt steeds meer afhankelijk van hulpverleners, gemeenten en instanties. Haar roep om echte aandacht te hebben voor wat mensen nodig hebben en maatwerk wordt door deze ervaringen alleen maar groter.

 29A0016 v1 current

Prinses Laurentien
Bijzondere gast en spreker van deze middag, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien, sloot met haar bevlogen verhaal naadloos aan op Hannekes oproep om beter te luisteren. Ze voegde daar nog aan toe dat opschrijven wat je hoort én daar echt iets mee doen daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Met haar aanpak van laaggeletterdheid als voorbeeld legde ze de vinger haarfijn op de zere plek: systemen sluiten soms onvoldoende aan op wat mensen echt nodig hebben. Haar pleidooi om de tijd te nemen om vanuit nederigheid te ontdekken hoe iemand wil leven en hoe iemand leeft en daarmee verbinding te maken, maakte indruk op de aanwezigen.

 29A0180 v1 current

Klaus Boonstra - Seker en Sûn
Na een korte pauze was de vloer voor projectleider Klaus Boonstra van Seker & Sûn die het publiek meenam op weg naar het Fryslân van 2030. Klaus benadrukte dat we het einde van een tijdperk naderen en er met het oog op vergrijzing en ontgroening een urgentie is om te kijken naar andere mogelijkheden. Dat behelst veel meer dan een vernieuwende arbeidsmarktstrategie. Er is voor de best mogelijke zorg een grotere collectieve inspanning nodig, waarbij de mate van gemeenschapszin en (adaptatie van) technologie de haalbaarheid van een ander zorgsysteem definiëren. Met de introductie van het nieuwe begrip ‘autokrene burger’ (auto = zelf, krènè = bron/kraan) schetste Klaus het beeld van de toekomstige burger die zelf het initiatief neemt, aan de knoppen zit, maar van wie de kraan soms ook vast zit. Een zorgnetwerk om iedere burger heen van burgers, professionals en technologie, stelt mensen in staat om zelf of samen regie te nemen, zelf of samen redzaam te zijn of gebruik te maken van complementaire zorg als dat nodig is. Dat vraagt niet alleen om bewustwording van burgers, maar ook om opleidingen die professionals voorbereiden op een veranderend werkveld.

 29A0340 v1 current

De uitkomsten van het onderzoek – in het najaar van 2018 verschijnt ook een competentieanalyse voor burgers en professionals – zijn het startpunt voor burgers, beleidsmakers, onderwijs, professionals en bestuurders om daadwerkelijk op weg te gaan naar toekomstbestendige zorg. Durf om oprecht te luisteren, samen te werken en naar andere mogelijkheden kijken zijn noodzakelijk. Tijdens het congres bleek er grote bereidheid om samen aan de slag te gaan. Bovendien vormen talloze voorbeelden van innovaties en de sterke wil om samen te werken in Fryslân een vruchtbare grond voor de noodzakelijke veranderingen in de zorg.
Schermafbeelding 2018 06 25 om 13.00.57

Lees hier het rapport ÛNDERWEIS NEI 2030

Seker & Sun is een initiatief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland van GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en ZorgpleinNoord. Het project wordt ondersteund door provincie Fryslân en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

 29A0324 v1 current