De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de literatuurstudie, als belangrijk onderdeel van het project.  Deze studie geeft antwoord op de vraag: Welke kennis bevatten recente beleidsdocumenten die relevant is voor het project Seker en Sûn? 

Het bevat een onderzoek naar de mate van waarschijnlijkheid en de wenselijkheid van het plaatsvinden van de vier scenario’s die binnen het project zijn gedefinieerd.
Een onderzoek in 42 beleidsdocumenten uit de periode 2015 tot en met oktober 2017 over welzijn, gezondheid, zorg, individualisering en informatietechnologie in Friesland.

Klik hier voor de studie

Seker en sun thumbnail

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, neem dan gerust contact op via info@sekersun.frl