Fryslân is op zoek naar slimmere zorg, die je met minder mensen kunt uitvoeren. Reden daarvoor is dat er in de toekomst veel minder zorgverleners beschikbaar zijn door de vergrijzing. In het onderzoeksproject Seker en Sûn (Zeker en Gezond) is uitgezocht wat wij eraan kunnen doen en dat is vrijdagmiddag op een congres in Leeuwarden besproken.

sekerensun omrop

Lees en luister het fragment over Seker en Sûn hier.