In 2019 werd de onderzoeksfase Seker en Sun afgesloten. Het project ging verder met twee pilots, waaraan een derde is toegevoegd:

  1. Versterking positieve gezondheid in Lemmer en omgeving (Tichtby Minsken, wordt medio 2022 afgerond)
  2. Geflexibiliseerd onderwijs in Noordoost Fryslan (afgerond)
  3. Burgercompetenties geimplementeerd in Dantumadeel (ik bin der klear foar, afgerond)

De resultaten van de pilots worden eind 2022 gepubliceerd.