De rapportage ‘Competenties van burgers en professionals in 2030’ en de bijlage ‘tabellen en competenties’ is gepubliceerd. De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals zijn in dit document in kaart gebracht. Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030. Met de burgercompetenties kunnen burgers en bijvoorbeeld patiënten-en belangenorganisaties zich voorbereiden op hun toekomst.

Van hen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid en regie nemen over de eigen gezondheid en zorg, en voor de gezondheid van en zorg voor elkaar. De rol van professionals is burgers in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig en in en met hun eigen leefomgeving te kunnen functioneren. Zij richten zich op het versterken van de regie en veerkracht van de burger.

Op basis van voorliggend rapport hebben het beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en het MKB de mogelijkheid nieuwe competenties in hun onderwijs en/of werkveld te introduceren en medewerkers en studenten op basis daarvan bij te scholen en op te leiden. Een goede aansluiting van bekwaamheden van beroepskrachten op de zorgvraag van de toekomst heeft een positief effect op de arbeidsmarkt, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Daarnaast kunnen de competenties in een bredere politiek-maatschappelijke context richting geven aan beleid en innovatie. Competenties hebben een dynamisch karakter, regelmatige actualisering en doorontwikkeling zijn nodig om in te kunnen spelen op veranderingen in de benodigde zorg.

De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals worden in deze rapporten in kaart gebracht.Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030.

Klik hier om de rapportages te downloaden:

Competenties van burgers en professionals in 2030 - rapport
Competenties van burgers en professionals in 2030 - tabellen met competenties

competentie-tabellen 

competenties-tabellen-rapport

Klik hier om naar de bibliotheek te gaan met alle resultaten op een rij.