De focusgroepen binnen het project Seker en Sun zijn bedoeld om uit alle lagen van de Friese bevolking informatie te halen. Informatie over het beeld dat men heeft over de toekomst van de gezondheidszorg, de regio, de maatschappij, de professional etc. De focusgroepen zijn samengesteld uit burgers, professionals, leidinggevenden in zorg en welzijn, gemeentes, verzekeraars, belangenverenigingen, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs.

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt binnen de focusgroepen om informatie op te halen. Er zijn 6 focusgroepen actief geweest. Na informatie opgehaald te hebben uit deze groepen hebben we deze informatie verrijkt door er met professionals over door te praten en bepaalde genoemde ontwikkelingen en oplossingen uit te gaan zoeken. Hiermee kunnen we verrijkte informatie meenemen in het eindproduct van ons project: het advies aan burgers en professionals.