In Friesland en Noord-Nederland voorzien we voor de komende jaren een erg sterk stijgende en veranderende zorgvraag.
De belangrijkste redenen zijn de sterke vergrijzing en de afname van mensen die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn en komen (ontgroening).
Door de sterk stijgende vergrijzing ontstaat er meer zorgvraag, er komen immers meer oudere mensen.
Maar ook verlaten meer mensen de arbeidsmarkt. Samen met het feit dat er minder jongeren van school komen is de zorgvraag dus hoger dan de professionele zorg aankan.

Met het project Seker en Sûn willen we werken aan de beste zorg in 2030. 

We werken aan antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat verwacht de burger van zichzelf, zijn/haar omgeving en van de zorg?
  • Hoe sluiten we goed aan bij de sterk stijgende en veranderende zorgvraag?
  • Hoe houden we zorg beschikbaar voor iedereen?
  • Welke innovaties in zorg en welzijn, beroepen en opleidingen zijn daarvoor nodig?

Een schets van de arbeidsmarkt in 2030 (uitgave ZorgpleinNoord):