Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland van GGD Fryslân
Verzamelt kennis over volksgezondheid en maakt deze kennis toepasbaar voor beleid en praktijk in Noord-Nederland.

Zorgbelang Fryslân
Belangenorganisatie voor de belangen van alle inwoners van Fryslân. Daarbij gaat het onder meer om de mensen die in het ziekenhuis komen, naar de huisarts gaan, een zorgverzekering afsluiten, cliënt van de jeugdzorg zijn, thuiszorg krijgen, in een woonvorm voor gehandicapten wonen of andere vormen van zorg ontvangen.

ZorgpleinNoord
De werkgeversorganisatie in zorg en welzijn met meer dan 250 aangesloten organisaties in Noord-Nederland. Specialist op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Samen startten zij het samenwerkingsproject Seker en Sûn, mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en ondersteund door het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).