Fryslân is een kansrijk gebied voor een innovatief samenwerkingsproject vanwege de
eenheid in de cultuur en visie. Voor 2030 is inmiddels de verwachte zorgvraag in kaart gebracht
op basis van de sociaaleconomische en demografische omstandigheden.

Fryslân is als eerste gestart met een Broedplaats voor de totstandkoming van het advies van
de commissie Kaljouw. Seker en Sûn wil deze koppositie benutten en werken aan de beste zorg
en het beste zorgstelsel in 2030, waarmee het model kan staan voor heel Nederland.

Vanwege zijn specifiek Friese karakter is de Provincie Fryslan nauw betrokken bij het project.