Drie innovatoren, te weten de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland van GGD Fryslân,
Zorgbelang Fryslân en ZorgpleinNoord, namen begin 2016 het voortouw om te anticiperen op de vergrijzing en
een hoge zorgvraag in 2030.

Zij startten het samenwerkingsproject Seker en Sûn met ondersteuning van de Provincie Fryslân en het
Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).