In Beelden van Zorg 2025 (zie de bibliotheek) wordt een perspectief van de Friese zorg in 2025 geschetst,
op basis van een expertmeeting en interviews met bestuurders en stakeholders.

Op basis van de uitkomsten van Seker en Sûn in Fryslân komen we tot een up-date van
Beelden in Zorg voor 2030. Met een gedeelde visie kunnen we de samenwerking tussen de
verschillende zorgpartijen en innovaties verder versterken.