De burgerraadpleging onder inwoners van Friesland geeft inzicht in het draagvlak voor de scenario’s.
Herkennen ze zich in de scenario’s? Hoe voelen ze zich daarbij?

Doelgroep
• Een representatieve steekproef van inwoners van Friesland (18 jaar en ouder).
  Representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
• 600 inwoners van Friesland hebben de vragenlijst volledig ingevuld.
• Sommige groepen waren iets oververtegenwoordigd in de steekproef (vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen).
  Dit is gecorrigeerd door een statistische weging toe te passen.
  Zo is gewaarborgd dat de steekproef optimaal representatief is voor alle inwoners van Friesland.
  De weegefficiency was 91 procent.

Methode
• De steekproef is getrokken uit het Ipsos online panel en uit het panel van één van onze partners.
• De inwoners van Friesland ontvingen een e-mail, met daarin de vraag of zij online een vragenlijst wilden invullen over de toekomst van Friesland.
• Het beantwoorden van de vragen duurde gemiddeld circa 12 minuten, de respons was 30 procent.