De toekomstscenario’s vertalen we door in termen van beroepenstructuur en benodigde vaardigheden en deskundigheid bij burgers en beroepskrachten om samen vorm te geven aan de invulling van zorgarrangementen in samenspraak met het onderwijs en werkgevers in de zorg.