Het innovatienetwerk is een platform voor bestaande en nieuwe zorginnovatieprojecten met als doel
om te komen tot uitwisseling van kennis en ervaringen, toetsing van scenario’s en verdere
implementatie van succesvolle innovaties.

Daarnaast kunnen de deelnemers op basis van wisselwerking nieuwe ideeën genereren voor
zorginnovatie in Friesland die aansluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen.
Hierbij is ook van belang dat er sprake is van een adequate doorvertaling naar de arbeidsmarkt
en het onderwijs wat betreft deskundigheid, competenties en drijfveren en de eventuele vormgeving
van nieuwe zorgberoepen.

Het platform fungeert ook als klankbordgroep en is een middel om te komen tot uitwerking en
verdere implementatie van het advies van de commissie Kaljouw.