Seker en Sûn werkt op dit moment aan het ontwikkelen van zorgscenario’s langs twee ‘assen’.

Op de ene as maken we de gevolgen zichtbaar van het gebruik van weinig tot veel techniek en e-health.
Op de andere as tonen we gevolgen van een individualistische tot collectieve samenleving in 2030. 

Beide assen gecombineerd laten gevolgen zien voor bijvoorbeeld het onderling delen van kennis, 
het opvangen van zorgvragen door domotica of beroepsbeoefenaars en oppakken van zorg voor elkaar.

scenario breed