Waar het in de rapportages van Commissie Innovatie Zorgberoepen vooral gaat over de invulling
van 'zorgarrangementen', werken we in het project Seker en Sûn met 'zorgnetwerken'.
Deze zijn binnen het project in de basis uitgezet en daarna besproken en doorontwikkelt.

Aan de hand van de ontwikkelde scenario’s leggen we zorgnetwerken vast in een innovatieagenda.
We gaan na welke aanvullingen nodig zijn op het huidige beleid in de vorm van zorginnovaties
bij de invulling van de scenario’s.

Ook vertalen we de scenario’s door naar benodigde vaardigheden en deskundigheid bij burgers
en beroepskrachten, in samenspraak met het onderwijs en werkgevers in de zorg.